Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2008.gada 28.februāris

 • IT iekšējie auditi :
 • Lauku atbalsta dienesta pieredze -  N.Lasmane, P.Strazdiņš
 • Sabiedrības integrācijas fonda pieredze  -  K.Grigale
 • Finanšu ministrijas pieredze -  I.Zvane
 • Valsts kases pieredze - A.Zute
 • Organizatoriskie jautājumi.
 2.

 2008. gada 28.marts

 1. Finanšu vadības auditi
  • Finanšu sistēmas audits ministrijas padotības iestādē - I.Meļņičenko, Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītājs -
  • Ministrijas finanšu vadība, Valsts investīciju projektu pārbaude, Kapitālsabiedrību finanšu pārbaude - D.Jurēvica, Satiksmes ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore 
  • Komandējumu un dienesta braucienu izdevumu plānošana un kontrole - L.Lazdāne, Finanšu ministrijas Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas vadītāja
   • Finanšu ministrija: 
   • Labklājības ministrija:
 2. Organizatoriskie jautājumi.
 3.  2008. gada 25.aprīlis
 1. Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes 2008. - 2013.gadam - Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta Risku vadības nodaļas vadītāja Anda Krauze 
 2. Pieredzes apmaiņa par sistēmas/procesa "Stratēģija, politika un mērķi" audita darba uzdevuma plānošanu valsts pārvaldes institūcijā - Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta direktora vietnieks Pēteris Strazdiņš
 3. Audita komiteja:
  • Finanšu ministrijas pieredze - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Ingūna Zvane;
  • Valsts ieņēmumu dienesta pieredze - Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējā audita pārvaldes direktore Ārija Sīpola;
  • Valsts kases pieredze - Valsts kases Iekšējā audita departamenta direktoreAmanda Zute
 4. Organizatoriskie jautājumi:
  • Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam;
  • KNAB informatīvais ziņojums "Par finanšu kontroles nodrošināšanu valsts un pašvaldību iestādēs";
  • Iespēja organizēt semināru ZRA izglītības centrā un pieaicināt Anglijas sertificētus auditorus, speciālistus no MIS Training (tiks nosūtītas piedāvātās tēmas), maksas seminārs;
  • Pieteikšanās iekšējā audita kursiem, nosūtīsim biežāk uzdotos jautājumus un atbildes;
  • Nākamais forums tiek plānots maija beigās Valsts kontrolē, apkoposim Jūsu jautājums Valsts kontrolei;
  • Savlaicīgi informēt par pieņemtajiem vai atbrīvotajiem IAS vadītājiem, lūgums sniegt kontaktinformāciju.
 4.  2008.gada 13.jūnijs
 1. Publiskā sektora iekšējā audita attīstības virzieni un izaicinājumi -  Ernst & Young Baltic SIA pārstāvis S.Miķelsons.
 2. Iekšējā audita struktūrvienību darbības labākā prakse - Finanšu ministrijas  Iekšējā audita departamenta  Koordinācijas un metodikas nodaļas vecākā referente  D.Baumane.
 5.  2008.gada 24.oktobris
 1. Uzdrīkstēšanās auditēt darba aizsardzības sistēmu valsts pārvaldē – Valsts darba inspekcijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja M.Melkerte;              
 2. Kā tiek plānoti un veikti funkcionālie auditi  - Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultants V.Stūris; 
 3. Izmaiņas Iekšējā audita likumā – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane un Koordinācijas un metodikas nodaļas vecākā referente D.Baumane;
 4. Organizatoriskie jautājumi.
 6.

2008.gada

22.decembris 

 1. Ievads – Ingūna Zvane, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore un Ārlietu ministrijas pārstāvis.
 2. Iekšējā audita likuma grozījumi - Ingūna Zvane, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore.
 3. Iekšējā audita padomes darbības plāni 2009.gadā un Iekšējo auditoru institūta aktualitātes – Ilvija Grūba, CIA, Iekšējā audita padomes priekšsēdētāja, Iekšējo auditoru institūta Valdes locekle.
 4. Risku izvērtēšana un auditu plānošana banku sektorā. 
 5. Noslēgums.