Nr.p.k.

Datums

Tikšanās darba kārtība

1.

2008.gada 30.maijs

  1. 2007.gada finanšu pārskatu revīziju rezultāti - par identificētajām kopējām problēmām - Valsts kontroliere  Inguna Sudraba;
  2. Valsts kontroles 2008.gada plāni -  Valsts kontroliere Inguna Sudraba;
  3. Informācijas tehnoloģiju izmantošana revīziju darbā (TeamMate; IDEA)   - Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta direktore L.Dimante
  4. Iekšējo auditoru darba nozīme Valsts kontroles revīzijās - Valsts kontroles padomes locekle, Otrā revīzijas departamenta direktore D.Nulle
  5. Informatīvais ziņojums par iekšējā audita struktūrvienību darbību ministrijās un iestādēs 2007.gadā - Finanšu ministrijas IAD Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja V.Gurkovska
  6. Organizatoriskie jautājumi.