Nr.p.k Datums Foruma darba kārtība 
1.  2009.gada 16.jūnijs 
  1. Būtiskākie konstatējumi un secinājumi
  2. Valsts kontroles veiktajās finanšu revīzijās par 2008.gada pārskatu sagatavošanu - I.Sudraba;
  3. Iekšējā audita padomes atzinums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2008.gadā - I.Grūba.
  4. Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2008.gadā - V.Gurkovska;
  5. Organizatoriskie jautājumi