18.janvāris

Korporatīvā pārvaldība un stratēģiskā plānošana

15.februāris

Krāpšanas risks

 15.marts

Publiskais iepirkums

 19.aprīlis

Darba izpildes (Performance) mērīšana valsts pārvaldē

17.maijs

21.jūnijs

Izlases veidošana un Excel tabulu izmantošana auditā

19.jūlijs

Iekšējā audita process Finanšu ministrijā (Personāla vadības audits)

16.augusts

Iekšējā audita process SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un Latvijas Bankā

20.septembris

Iekšējā audita darba dokumenti, elektroniskā dokumentēšana, savstarpējās atsauces

18.oktobris 

Kapitālsabiedrību uzraudzība 

15.novembris 

Iekšējais audits iestādē, kurā ieviesta kvalitātes vadības sistēma

20.decembris 

29.decembris 

IAS forumi

  24.marts

  • Iekšējā audita padomes novērtējums par sniegtajām prezentācijā un gada pārskatiem, Padomes atzinumi un struktūrvienību aptaujas rezultāti
  • Iekšējā audita struktūrvienību plānu analīzes rezultāti
  • LAD vadības deklarācijas piemērs
  • Pārliecības sniegšanas vadlīnijas
  • Iekšējā audita vadlīnijas
  • Salīdzinošās pārbaudes

 17.jūnijs