Nr.p.k Datums  Foruma darba kārtība 
 1. 2011.gada 13.janvāris
  1. Sanāksmes atklāšana - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktore N.Lasmene.
  2. 21.12.2010. MK noteikumi Nr.1153 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā" – Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas plānošanas nodaļas vadītāja O.Guza.
  3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Gada kontroles ziņojums par periodu no 01.07.2009. līdz 30.06.2010. – Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas jautājumosO.Janberga.
  4. Gada kopsavilkums par 2010.gadā veiktajiem auditiem un revīzijām un Eiropas Komisijai deklarētajiem izdevumiem – Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas plānošanas nodaļas vadītājas vietniece M.Markevica. 
  5. Citi jautājumi.