Nr.p.k Datums               Foruma darba kārtība 
1.  2011.gada 26.maijs     
  1. Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas uzruna.
  2. Būtiskākie konstatējumi un secinājumi Valsts kontroles veiktajās finanšu revīzijās par 2010.gada pārskatu sagatavošanu.
  3. Valsts kontroles revīziju virzieni un plāni 2011.gadā.
  4. Revīzijās izmantotās informācijas tehnoloģiju programmas.
  5. Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības rezultāti 2010.gadā.
  6. Būtiskākās atziņas no Vīnes konferences (6th CEE Conference in Vienna).