Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība 

1. 

2012.gada 14.jūnijs     

  1. Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas uzruna;
  2. Būtiskākie konstatējumi un secinājumi Valsts kontroles veiktajās finanšu revīzijās par 2011.gada pārskatu sagatavošanu. Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante;
  3. Valsts kontroles revīziju virzieni un plāni 2012.gadā. Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante;
  4. Iekšējā audita padomes atzinums par iekšējā audita darbību 2011.gadā, Iekšējā audita padomes locekle Natālija Davidoviča un Iekšējā audita padomes loceklis Kaspars Lebedevs,
  5. Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības rezultāti 2011.gadā, Finanšu ministrija Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Strazdiņšun Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Dana Stauvere.