Interešu konflikta novērtēšana, 22. janvāris, 

Sistēmas Informācijas tehnoloģiju vadība auditēšana, 19.marts, IT vadības sistēmu audits 

Informācijas tehnoloģiju sistēmu auditēšana 

Iekšējā audita struktūrvienības pašnovērtējums, 16.aprīlis, Labklājības ministrijas 

Finanšu ministrijas Revīzijas iestādes 

Iekšējā audita ziņojumi, to struktūra un rakstīšanas tehnika30.maijs, Zemkopības ministrijas 

Labklājības ministrijas 

Veselības ministrijas 

Rimi Baltic 

Finanšu ministrijas 

 

Ko vadība sagaida no iekšējā audita, 17.septembris, PricewaterhouseCoopers 

„Konsultāciju pakalpojums - valsts pārvaldes iekšējā audita prakse”15.oktobris, Finanšu ministrijas 

Veselības ministrijas Audita un kvalitātes nodaļa vadītājas Silvijas Zaharānes 


  • par ikgadējās Eiropas Komisijas konferenci.

„Iepirkumu lietderības audits”, 19.novembris, Iepirkumu uzraudzības biroja 

PricewaterhouseCoopers