Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2013.gada 26.jūnijs     

 1. Valsts kontroles 2012.gada darbības rezultāti un 2013.gada prioritātes – Elita Krūmiņa;
 2. Būtiskākie secinājumi un labās prakses piemēri Valsts kontroles veiktajās finanšu revīzijās par 2012.gada pārskatu sagatavošanu.- Lelde Dimante Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore;
 3. Valsts kontroles revīziju virzieni un plāni 2013.gadā un tālākas sadarbības iespējas
  • Ieva Braunfelde, Padomes locekle, Pirmā revīzijas departamenta direktore;
  • Ilze Grīnhofa, Padomes locekle, Otrā revīzijas departamenta direktore;
  • Inga Vārava, Padomes locekle, Trešā revīzijas departamenta direktore;
  • Marita Salgrāve, Padomes locekle, Ceturtā revīzijas departamenta direktore.

  Prezentācija

 4. Valsts pārvaldes iekšējā audita darbs kopējā valsts pārliecības modeļa sagatavošanā, tālākas sadarbības un attīstības iespējas, Finanšu ministrija Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Strazdiņš.