Likumu un MK noteikumu izstrādes un virzības novērtēšana, 15.janvāris 

 

Likumu un MK noteikumu izstrādes un virzības novērtēšana: audita tehnika un izmaksu aprēķins, 28.janvāris

Prioritārā audita par likumu un MK noteikumu izstrādes un virzības novērtēšanu gaita, 13.maijs

Domubiedru grupas  „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” ceturtais diskusiju seminārs, 3. septembris,
“Aktualitātes valsts pārvaldes iekšējā audita jomā” Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta 

 

Online konference Briselē par iekšējā  audita pievienoto vērtību, 23.septembris

Konsultācijas iekšējiem auditoriem „Ievadkurss iekšējā auditā”, 20.-21.oktobris