Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2014.gada 11.decembris     

 1. Valsts kontroles darba rezultāti 2013.gadā un prioritātes 2014.gadam – Elita Krūmiņa;
 2. Būtiskākie secinājumi un labās prakses piemēri Valsts kontroles veiktajās finanšu revīzijās par 2013.gada pārskatiem - Lelde Dimante Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore;
 3. Valsts kontroles revīziju virzieni un plāni 2014.gadā un tālākās sadarbības iespējas:
  • Laura Graudiņa - Pirmā revīzijas departamenta direktore;
  • Ilze Grīnhofa - Otrā revīzijas departamenta direktore;
  • Inga Vārava - Trešā revīzijas departamenta direktore;
  • Marita Salgrāve - Ceturtā revīzijas departamenta direktore.
 4. Valsts pārvaldes iekšējā audita darbs, sadarbības un attīstības iespējas. Finanšu ministrija Iekšējā audita departamenta direktore Arina Andreičika

 5. Valsts kontroles pieredze vērtējot IT vadības sistēmas vai atsevišķus šo sistēmu elementus, Ingrīda Kalniņa Junga, informācijas sistēmu auditoru sektora vadītāja.