Diskusija “IKT pārvaldības audita veikšana”, 17.02.2015.
IKT pārvaldības audits (mērķis, apjoms, rezultāti, vadlīniju izstrādes gaita)

Valsts IKT pārvaldības organizatoriskais modelis 

VIS drošības pasākumi 

IKT pārvaldības labā prakse 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldība un tās auditēšana, 17.februāris

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības vadlīniju piemērošana, 30.marts

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības audita īstenošana, 5.oktobris

Konsultācijas iekšējiem auditoriem „Ievadkurss iekšējā auditā” 26.-27.oktobris

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības audita īstenošana, 16.novembris