2016.gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 36,48 milj. eiro apmērā, tai skaitā:

  1. Dotācija 35,59 milj. eiro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
  2. Dotācija 0,89 milj. eiro apmērā pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

Saskaņā ar 2016.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi, ņemot vērā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, plānoti 156,82 milj. eiro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 35,59 milj. eiro apmērā un pašvaldību iemaksas 121,23 milj. eiro apmērā.