2017.gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 36,48 milj. euro apmērā, tai skaitā:

  1. Dotācija 35,70 milj. euro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
  2. Dotācija 0,78 milj. euro apmērā pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar 2017.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 162,91 milj. euro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 35,70 milj. euro apmērā un pašvaldību iemaksas 127,21 milj. euro apmērā.