Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2017.gada 9.jūnijs

  1. Valsts kontroles darba aktualitātes – Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Zita Zariņa;
  2. Valsts pārvaldes iekšējā audita darba rezultāti 2016.gadā un turpmākā attīstība – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītāja Vija Gurkovska. 
  3. Valsts kontroles darba rezultāti 2016.gadā un turpmākie darbības plāni – valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja Ilze Pavāre;
  4. Noslēgums – jautājumi un diskusijas