MK auditējamā prioritāte 2018.gadam - Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana un audita vadlīniju piemērošana, 26.februāris