2018.gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 58,31 milj. euro apmērā, tai skaitā:

  1. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 35,82 milj. euro apmērā;
  2. Speciālā dotācija 21,83 milj. euro apmērā, kura tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem.
  3. Dotācija 0,66 milj. euro apmērā par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim.

Saskaņā ar 2018.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 163,70 milj. euro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 35,82 milj. euro apmērā un pašvaldību iemaksas 127,88 milj. euro apmērā.