Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2018.gada 6.septembris

  1. Foruma atklāšana – valsts kontroliere Elita Krūmiņa;
  2. Valsts pārvaldes iekšējā audita darba rezultāti 2017.gadā – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Gita Mežupa. 
  3. Valsts kontroles darba rezultāti 2017.gadā un stratēģija 2018.-2021.gadam – Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Zita Zariņa;
  4. Iekšējā audita darba izmantošana Valsts kontroles revīzijās – situācija šobrīd un attīstības iespējas, Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja Ilze Bādere;
  5. IT ekspertu sniegto ieteikumu uzraudzība – Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta Otrā sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa – Junga;
  6. Izlases veidošanas principi – Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta Otrā sektora IT auditors Mārtiņš Vilmanis;
  7. Amatpersonu atbildības izvērtēšanas aspekti – Valsts kontroles Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītājs Aivars Ērglis un juriste Elita Nīmande;
  8. Diskusijas un jautājumi.