Finanšu ministrijas lēmuma datums

Persona, kurai piemērota administratīvā sankcija

Pārkāpuma veids

Piemērotās sankcijas veids

Statuss

17.09.2018.

SIA “Grant Thornton Baltic”

reģ. nr. 50003619401

licences nr. 155

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums, laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klientiem (sabiedriskas nozīmes struktūrām) sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgo zvērinātu revidentu, kuri snieguši revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, tālākizglītības prasību ievērošanu

Brīdinājums

Stājies spēkā

17.09.2018.

SIA “PricewaterhouseCoopers”

reģ. nr. 40003142793

licences nr. 5

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums, laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klientiem (sabiedriskas nozīmes struktūrām) sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgo zvērinātu revidentu, kuri snieguši revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, tālākizglītības prasību ievērošanu

Brīdinājums

Stājies spēkā