2019.gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 122,94 milj. euro apmērā, tai skaitā:

  1. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 35,82 milj. euro apmērā;
  2. Speciālā dotācija 86,46 milj. euro apmērā, kura:
    1. 52,09 milj. euro apmērā tiek pievienota pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
    2. 34,36 milj. euro apmērā tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem;
  3. Dotācija 0,66 milj. euro apmērā par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1 janvārim.

Saskaņā ar 2019.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 206,71 milj. euro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 87,92 milj. euro apmērā un pašvaldību iemaksas 118,79 milj. euro apmērā.