Finanšu ministrijas lēmuma datums

Persona, kurai piemērota administratīvā sankcija

Pārkāpuma veids

Piemērotās sankcijas veids

Statuss

15.08.2019.

SIA “ Deloitte Audits Latvia” (reģ. nr. 40003606960, licences nr. 43)

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums, laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klienta (sabiedriskas nozīmes struktūras) sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgā zvērināta revidenta, kas sniedzis revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, tālākizglītības prasību ievērošanu

Brīdinājums

Stājies spēkā

15.08.2019.

SIA “ Orients Audit & Finance” (reģ. nr. 50003597621, licences nr. 28)

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums, laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klienta (sabiedriskas nozīmes struktūras) sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgā zvērināta revidenta, kas sniedzis revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, tālākizglītības prasību ievērošanu

Brīdinājums

Stājies spēkā

15.11.2019.

SIA “V. Dzenes Audits” (reģ. nr. 40003707469, licences nr. 120)

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums, laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klienta (sabiedriskas nozīmes struktūras) sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgā zvērināta revidenta, kas sniedzis revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrai, tālākizglītības prasību ievērošanu

Brīdinājums

Stājies spēkā