Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

27 043 462

56 250 899

42 902 061

27 915 403

27 915 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 207 437

-13 348 838

-14 986 658

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

108,0

-23,7

-34,9

-

Atlīdzība, euro

14 608 501

14 396 183

14 393 209

14 393 209

14 393 209

Vidējais amata vietu skaits gadā1

658

648

647

647

647

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 837

1 840

1 841

1 841

1 841

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

102 359

87 774

97 146

97 146

97 146

Piezīmes.
1 LAD, sākot ar 2021.gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.