Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    5 774 327

    6 138 498

    6 033 600

    6 666 931

    6 715 727

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

       364 171

- 104 898

633 331

48 796

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

               6,3

-1,7

10,5

0,7

Atlīdzība, euro

      229 862

       310 731

       154 810

       154 810

       154 810

Vidējais amata vietu skaits gadā

                 5

               5

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

           3 230

           2 123

×

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

         36 079

       183 378

       154 810

      154 810

       154 810

Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam”).