Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 135 297

6 033 600

6 971 615

7 044 704

6 977 165

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

 898 303

938 015

73 089

-67 539

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

 17,5

 15,5

1,0

-1,0

Atlīdzība, euro

174 599

154 810

154 810

154 810

154 810

Vidējais amata vietu skaits gadā

 5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1

  2 599

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 678

154 810

154 810

154 810

154 840

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).