Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 736 460

11 439 485

11 743 109

11 449 645

11 449 645

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-296 975

303 624

-293 464

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,5

2,7

-2,5

-