Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

  • augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

935

905

900

880

875

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

617

627

606

606

606

Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas

Kopējais studentu skaits

4334

4 250

4 300

4 300

4 300

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 579 841

7 579 841

9 134 534

 9 054 534

9 054 534

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 554 693

-80 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

20,5

-0,9

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 554 693

1 554 693

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 554 693

1 554 693

Palielināti izdevumi atbilstoši MK 01.11.2016. sēdes prot. Nr.58 42.§, lai nodrošinātu LLU pedagogu darba samaksas reformas ieviešanu.

-

1 474 693

1 474 693

2.lasījama priekšlikums  Nr.436 un Nr.413,  palielināti izdevumi 2017.gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai.

-

80 000

80 000