Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

1) starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM, dalība EUROPEANA digitālajā bibliotēkā, dalība UNESCO Starptautiskajā kultūras daudzveidības fondā); Starpvalstu līgumu programmu izpilde;

2) kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšanas pasākumi; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā; Latvijas kultūras, eksporta un diplomātijas programmas nodrošināšana Latvijas dalības Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā sagatavošanai, t.sk., pirmās latviešu grāmatas 500 gades pasākumu īstenošana;

3)   nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, Latvijas Arhitektūras gada balva, Latvijas gada balvas mākslas kritikā „NN nakts”, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Kultūras mantojuma gada balva, Lielā mūzikas balva, Dejas balva, Mūzikas ierakstu gada balva „Zelta mikrofons 2020”, Grāmatu mākslas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;

4) ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

7

7

7

7

7

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

3

8

8

8

8

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

19

30

40

30

30

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

-

200 000

25 000

50 000

65 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 258 342

1 139 597

1 557 897

1 139 597

1 139 597

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-118 745

418 300

-418 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,4

36,7

-26,9

-

Atlīdzība, euro

3 585

12 450

85 220

12 450

12 450

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 585

12 450

85 220

12 450

12 450

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

418 300

418 300

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

418 300

418 300

Latvijas dalības sagatavošana viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū saskaņā ar 24.09.2021. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktu

-

300 000

300 000

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana saskaņā ar 24.09.2021. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktu

-

73 300

73 300

Finansējums vīru kopai “Vilki” lekciju un priekšnesumu cikla par Latvijas vēsturi skolās nodrošināšanai atbilstoši 2.lasījuma  priekšlikumam Nr.146

-

15 000

15 000

Mērķdotācija Latgaliešu kultūras biedrībai Latgales kongresa norises nodrošināšanai atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.147

-

10 000

10 000

Mērķdotācija biedrībai “Peripatos”, pētniecības projekta realizācijai, ekonomisko teoriju izpētei vēsturiskā, filozofiskā, ētiskā, praktiskā u.c. griezumā atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.148

-

20 000

20 000