Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt kultūras infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu mūsdienīgu kultūras produktu un pakalpojumu pieejamību sabiedrībai kultūrizglītības, profesionālās mākslas un kultūras mantojuma institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

1)   īstenot augstas gatavības kultūras infrastruktūras attīstības projektus, lai, veicinot ekonomikas atlabšanu, nodrošinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanu;

2)   modernizēt kultūrizglītības, profesionālās mākslas un kultūras mantojuma institūciju infrastruktūru, sekmējot tās pieejamību plašākai sabiedrībai;

3)   atbalstīt pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus šādos nacionālas nozīmes kultūras institūciju infrastruktūras objektos – PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”,  Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīca, PIKC “Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskola”, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, Rundāles pils muzejs, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA “Rīgas cirks”, VSIA “Valmieras drāmas teātris” un VSIA “Dailes teātris”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”,  PIKC “Nacionālā mākslu vidusskola”, PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, Latvijas Mākslas akadēmija, PIKC “Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskola”, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, Rundāles pils muzejs, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA “Rīgas cirks”, VSIA “Valmieras drāmas teātris” un VSIA “Dailes teātris”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kultūras infrastruktūras attīstība

Atbalstīti kultūras infrastruktūras objekti (skaits)

-

-

11

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

13 673 414

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

13 673 414

-13 673 414

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

13 673 414

13 673 414

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

13 673 414

13 673 414

Finansējums ēku Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu minētās ēkas PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” vajadzībām saskaņā ar MK 16.09.2020 rīk. Nr. 519

-

3 000 000

3 000 000

Finansējums Rundāles pils muzejam – Rundāles pils jumta pārbūves 4. kārtas pabeigšanai

-

1 381 556

1 381 556

Finansējums VSIA “Rīgas Cirks” Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai

-

1 284 315

1 284 315

Finansējums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izbūvei

-

972 694

972 694

Finansējums Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, pārbūves darbiem

-

50 000

50 000

Finansējums PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2 un 10, k-3, Rīgā, pārbūves darbiem

-

2 662 623

2 662 623

Būvdarbu veikšanai PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkās Alejas ielā 18, Liepājā, tai skaitā veicot jaunbūves otrās kārtas būvniecību, pārbūvējot neatjaunotā korpusa ēku un savienojot mācību ēkas ar pārejām

-

292 715

292 715

Finansējums PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerpace” izbūvei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā

-

263 082

263 082

Finansējums VSIA “Valmieras drāmas teātris” teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, pārbūves darbiem

-

1 200 000

1 200 000

Finansējums VSIA „Dailes teātris” skvēra labiekārtošanai Brīvības ielā 75, Rīgā, un Šarlotes ielā 1, Rīgā

-

732 727

732 727

Finansējums pārbūves darbu veikšanai VSIA “Latvijas Leļļu teātris” ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā

-

1 833 702

1 833 702