Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētājām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
  2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem;
  3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
  4. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem;
  5. līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām pabalsta audžuģimenēm bērna uzturam.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus (skaits)1

-

17

 17

 17

17

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)1

-

670

670

670

670

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)1

-

60

70

80

90

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm (skaits)1

-

3 200

  3 200

3 200

3 200

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)1

-

80

80

80

80

Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)1

-

70

70

 50

50

Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)1

-

50

50

30

30

Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits)1

-

300

200

150

100

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija (skaits)2

-

10

8

7

-

Nodrošināts līdzfinansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurām līdzfinansēta uzturnaudas izmaksa3

-

1 390

1 390

1 390

1 390

Piezīmes.
1 Rādītājs ar 2020. gadu tika pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.
2 Rādītāju uzsāka plānot 2020. gadā un tas tika pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.
3 Rādītājs ar 2020. gadu tika pārplānots no apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

2 788 208

2 788 208

2 788 208

2 788 208

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 788 208

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-

-