Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras informāciju sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu, (% )

66,5

66

67

68

70

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

25,0

26

26

27

27

Bibliotēku lasītājiem pieejamie e-resursi (izmantošanas reižu skaits milj.)

31,3

31,1

31,2

31,3

31,4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

415 216

418 740

422 803

422 970

424 132

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 524

4 063

167

1 132

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

1,0

0,0

0,3

Atlīdzība, euro

84 350

87 278

91 341

91 508

92 670

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5,3

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 393

1 372

1 436

1 439

1 457

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

807

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 063

4 063

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 063

4 063

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

4 063

4 063