Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras informāciju sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu, (% )

65

65

66

67

68

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

25

25

26

26

27

Bibliotēku lasītājiem pieejamie e-resursi (izmantošanas reižu skaits milj.)

31,2

33,8

31,1

31,3

31,5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

418 345

418 740

418 740

418 740

418 740

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

395

0

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-

-

-

Atlīdzība, euro

86 889

87 278

87 278

87 278

87 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

4,2

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 391

1 732

1 372

1 372

1 372

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 436

-

-

-

-