Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras informāciju sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu, (% )

-

64

65

66

67

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

-

25

25

26

26

Bibliotēku lasītājiem pieejamie e-resursi (izmantošanas reižu skaits milj.)

-

33,5

33,8

34,1

34,1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

419 066

418 453

418 740

418 740

418 740

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-613

287

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,1

0,1

-

-

Atlīdzība, euro

86 708

69 782

87 278

87 278

87 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

4

4,2

4,7

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 322

1 299

1 732

1 547

1 455

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7415

7 448

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

287

287

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

287

287

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

287

287