Apakšprogrammas mērķis:

  • realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.

Galvenās aktivitātes:

  1. Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
    • Austrumu fasādes atjaunošana;
    • Ziemeļu fasādes atjaunošana;
    • Rietumu fasādes atjaunošana.
  2. Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
  3. Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.         

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana

Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)

-

-

3 367

2 836

2 292

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

498 067

498 068

810 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

498 067

1

312 147

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

62,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

498 067

498 067

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

498 067

498 067

Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU

-

498 067

498 067