Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nomas maksu veikšana un citu papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti par kuriem tiek veiktas atmaksas VNĪ par kapitālieguldījumiem (skaits)

8

7

7

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3119 755

3447 563

5057 414

4954 627

5436 541

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

327 808

1609 851

-102 787

481 914

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,5

46,7

-2,0

9,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 039

1628 890

1 609 851

Ilgtermiņa saistības

19 039

1628 890

1609 851

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75, nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

19 039

-

-19 039

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

-

1550 567

1550 567

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.266 „Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”

-

78 323

78 323