Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nomas maksu veikšana valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti par kuriem tiek veiktas atmaksas VNĪ par kapitālieguldījumiem (skaits)

7

8

7

7

7

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 306 172

3 162 558

3 447 563

4 491 575

4 863 289

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-143 614

285 005

1 044 012

371 714

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,3

9,0

30,3

8,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

47 926

332 931

285 005

Ilgtermiņa saistības

47 926

332 931

285 005

Izdevumi saskaņā ar 2017.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” nomas maksai VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par nekustamo īpašumu Pils laukumā 2, Rīgā

21 379

-

-21 379

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

-

328 242

328 242

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”(Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108 nomas maksai VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

-

4

4

Izdevumi saskaņā ar 2018.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.266 „Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”

-

4 685

4 685

Izdevumi saskaņā ar 2007.gada 1.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.476 „Par nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs” Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju”

26 547

-

-26 547