Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nomas maksu veikšana valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti par kuriem tiek veiktas atmaksas VNĪ par kapitālieguldījumiem (skaits)

6

7

8

6

8

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi, euro

 

 

 

 

 

Kopējie izdevumi, euro

3 201 564

3 291 330

3 162 558

4 192 016

4 631 546

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

89 766

-128 772

1 029 458

439 530

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,8

-3,9

32,6

10,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

298 383

169 611

-128 772

Ilgtermiņa saistības

298 383

169 611

-128 772

Izdevumi saskaņā ar 2017.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” nomas maksai VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par nekustamo īpašumu Pils laukumā 2, Rīgā

-

21 379

21 379

Izdevumi saskaņā ar 2017.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” nomas maksai VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par pagaidu telpu nomu Tērbatas ielā 75, Rīgā

-

18 018

18 018

Izdevumi saskaņā ar 2014.gada 13.februāra rīkojumu Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”

-

108 791

108 791

Izdevumi saskaņā ar 2011.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.307 „Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai”

-

21 423

21 423

Izdevumi saskaņā ar 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.670 „Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”

2 830

-

-2 830

Izdevumi saskaņā ar 2007.gada 17.maija rīkojumu Nr.288 „Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā “Turaidas muzejrezervāts” un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju”

295 553

-

-295 553