Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nomas maksu veikšana valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un VSIA „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti par kuriem tiek veiktas atmaksas VNĪ par kapitālieguldījumiem (skaits)

6

7

7

8

6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 180 491

3 299 822

3 291 330

4 179 824

4 618 362

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

119 331

-8 492

888 494

438 538

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

-0,3

27,0

10,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

197 311

188 819

8 492

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

197 311

188 819

-8 492

Palielināti izdevumi VSIA “Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saskaņā ar 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.70

-

108 791

108 791

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108 nomas maksai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  saskaņā ar 2013.gada 22.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.482

50 380

-

-50 380

Samazināti izdevumi  Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 nomas maksai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  saskaņā ar 2013.gada 22.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.482

38 140

-

-38 140

Palielināti izdevumi saskaņā ar 2016.gada 10.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.670 “Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”

 

80 028

80 028

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 “Mākslas un literatūra” , atbilstoši 2016.gada 9.septembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 510 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””

108 791

 

-108 791