Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

nomas maksu veikšana un citu papildu maksājumu segšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti, par kuriem tiek veiktas atmaksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem (skaits)

6

3

5

5

6

Objekti, par kuriem veiktas nomas maksas (skaits)

-

2

2

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 826 765

4 619 949

5 120 077

5 247 584

5 372 765

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-206 816

500 128

127 507

125 181

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,3

10,8

2,5

2,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

500 128

500 128

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

500 128

500 128

Izdevumi saskaņā ar MK 16.10.2018. rīk. Nr.522 “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)

-

327 582

327 582

Izdevumi saskaņā ar MK 30.04.2020 rīk. Nr.231 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (VSIA “Jaunais Rīgas teātris” nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi")

-

172 546

172 546