Apakšprogrammas mērķis:

  • personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. 2017.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada      plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,25

0,27

0,27

0,28

0,30

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

69

73

73

75

78

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

86 753 741

106 394 912

126 155 056

136 646 573

144 597 181

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 641 171

19 760 144

10 491 517

7 950 608

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,6

18,6

8,3

5,8

Atlīdzība, euro

86 753 741

106 394 912

126 155 056

136 646 573

144 597 181

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas¹

5 218

5 885

6 492

7 072

7 487

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 330

1 427

1 532

1 525

1 529

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 178 101

505 434

637 044

637 044

637 044

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), euro

625

1056

1056

1057

1057

Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 814 060

30 574 204

19 760 144

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

53 548

53 548

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

148

148

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

53 400

53 400

Citas izmaiņas

10 814 060

30 520 656

19 706 596

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

539 202

756 767

217 565

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

628 108

1 298 832

670 724

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

2 476 728

6 950 991

4 474 263

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

216 639

232 151

15 512

Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Glābšanas un meklēšanas spējas” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

-

137 942

137 942

Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Kaujas inženieru spēju attīstība” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

-

321 385

321 385

Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

6 713 693

15 152 120

8 438 427

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

239 690

239 621

-69

Palielināti uzturēšanas izdevumi, īstenojot ilgtermiņa saistību pasākumu “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§

-

218 800

218 800

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

5 212 047

5 212 047

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu 3 jaunu amata vietu izveidošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās, stiprinot uzņemošās valsts atbalstu un sociālo garantiju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

-

212 500

212 500

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam, ir pieņemts lēmums atlīdzības izdevumus ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu

-

778 335

778 335

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu

-

4 221 212

4 221 212