Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot daudzveidīgu, Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021.gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts simtgades programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu (īpaši - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgade, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgade), kā arī sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par valsts simtgades norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;
  2. paplašināt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt programmu “Latvijas skolas soma”;
  3. sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammas “Latvijai-100” un "Latvijas skolas soma", atbalstot valsts simtgades programmas mērķiem atbilstošus projektus Latvijā, tās reģionos un ārvalstīs, atbalstot un tādējādi papildinot kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem;
  4. Latvijas mantojuma institūcijās īstenot simtgadei veltītus pasākumus (t.sk. konferences, publikācijas) un nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;
  5. atbalstīt valsts simtgadei veltītu jaunrades darbu tapšanu kultūras nozarēs;
  6. atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, gan attiecībā uz notikumiem pirms simts gadiem, gan nesenākā pagātnē neatkarības atjaunošanas sakarā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras ministrija, visas ministrijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko iniciatīvu norises (skaits)

110

85

45

40

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10229 881

6700 816

4651 703

4778 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3529 065

-2049 113

126 297

-4778 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34,5

-30,6

2,7

-100

Atlīdzība, euro

263 924

341 044

307 942

307 942

-

Vidējais amata vietu skaits gadā,

4,5

11,5

11,5

11,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 544

2 016

1 700

1 700

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

126 538

62 796

73 290

73 290

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2049 113

-

-2049 113

t. sk.:

Citas izmaiņas

2049 113

-

-2049 113

Izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai, saskaņā ar MK 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 13.punktu

2 049 113

-

-2049 113