Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021.gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt simtgades svinību komunikāciju un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu un neatkarības noturēšanu (īpaši - Brīvības cīņu simtgades, nacionālo institūciju simtgades, Baltijas ceļa 30gades sakarā), kā arī sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par simtgades svētku aktivitātēm un norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;
  2. paplašināt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt iniciatīvu “Latvijas skolas soma”;
  3. sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammas “Latvijai 100” un "Latvijas skolas soma", atbalstot simtgadei veltītus un simtgades svinību mērķiem atbilstošus projektus Latvijā, tās reģionos un ārvalstīs, vienlaikus papildinot Latvijas skolas somas produktu grozu skolu auditorijām;
  4. Latvijas mantojuma institūcijās īstenot simtgadei veltītus pasākumus (t.sk. jaunas ekspozīcijas, izstādes, konferences, publikācijas īpaši atbilstoši 2019.gada tematikai) un nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;
  5. atbalstīt svētkiem veltītu jaunrades darbu tapšanu visās kultūras nozarēs;
  6. atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, gan attiecībā uz notikumiem pirms simts gadiem, gan nesenākā pagātnē neatkarības atjaunošanas sakarā;
  7. īstenot nozīmīgāko valsts institūciju – Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija u.c. – simtgadei veltītu pasākumu programmu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, visas ministrijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko iniciatīvu norises (skaits)

80

100

85

45

40

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 860 358

10 624 659

6 700 816

4 651 703

4 778 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 764 301

-3 923 843

-2 049 113

126 297

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

118,6

-36,9

-30,6

2,7

Atlīdzība, euro

216 869

415 423

341 044

307 942

307 942

Vidējais amata vietu skaits gadā,

2,8

4

11,5

11,5

11,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 259

2 601

2 016

1 717

1 735

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

107 360

290 580

62 796

70 972

68 472

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 923 843

-

-3 923 843

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 923 843

-

-3 923 843

Izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai, saskaņā ar MK 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 13.punktu

3 923 843

-

-3 923 843