Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021.gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. sagatavot, MK iesniegt un apstiprināt Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu, tā finanšu aprēķinus un publicitātes plānu (2017-2021) un nodrošināt tā īstenošanu Latvijā un ārvalstīs;
  2. nodrošināt simtgades svinību komunikāciju un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par simtgades svētku aktivitātēm un norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;
  3. 2016., 2017. un 2018.gadā sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammu “Latvijai 100”, atbalstot simtgadei veltītu un simtgades svinību mērķiem atbilstošu projektu Latvijā, tās reģionos un ārvalstīs;
  4. Latvijas mantojuma institūcijās izveidot simtgadei veltītus pasākumus (t.sk. jaunas ekspozīcijas, izstādes, konferences, datu bāzes, publikācijas u.c.) un nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;
  5. atbalstīt svētkiem veltītu jaunrades darbu tapšanu visās kultūras nozarēs;
  6. atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, nodrošinot plašu pētnieku iesaisti, t.sk. sagatavot Latvijas Nacionālās enciklopēdijas elektronisko izdevumu;
  7. definēt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un izveidot projektu “Latvijas skolas soma”, uzsākot tā īstenošanu 2018. gadā;
  8. īstenot nozīmīgāko valsts institūciju – Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija u.c. – simtgadei veltītu pasākumu programmu;
  9. īstenot ar Latvijas valstiskuma tapšanu saistītu pētījumu grantu programmu.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, visas ministrijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko iniciatīvu norises (skaits)

-

-

60

100

85

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

5 000 459

10 623 624

6 699 873

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

5 000 459

5 623 165

-3 923 751

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

112,5

-36,9

Atlīdzība, euro

-

-

295 944

414 388

339 615

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 210

2 210

2 210

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

189 877

308 321

233 548

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 000 459

5 000 459

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 000 459

5 000 459

Palielināti izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai

-

5 000 459

5 000 459