Apakšprogrammas mērķis:

īstenot daudzveidīgu, Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021. gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts simtgades programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu (īpaši – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgade, Barikāžu trīsdesmitgade), kā arī sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par valsts simtgades norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;
  2. paplašināt minimālo bez maksas pieejamo kultūras pakalpojumu klāstu skolas vecuma bērniem un jauniešiem mācību procesa ietvaros, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”;
  3. sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammu “Latvijas skolas soma” satura radīšanai, tādējādi papildinot kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem;
  4. atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, gan attiecībā uz notikumiem pirms simts gadiem, gan nesenākā pagātnē neatkarības atjaunošanas sakarā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija un Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko iniciatīvu norises (skaits)

85

45

45

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 464 698

4 651 703

4 773 491

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 812 995

121 788

-4 773 491

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,0

2,6

-100

×

Atlīdzība, euro

421 572

307 942

306 701

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

11,5

11,5

10,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 798

1 700

1 856

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

173 447

73 290

72 846

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 509

126 297

121 788

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

3 268

-

-3 268

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

3 268

-

-3 268

Citas izmaiņas

1 241

126 297

125 056

Izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai (MK 18.08.2016. prot. Nr. 41 5.§ 13. punkts)

-

126 297

126 297

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

1 241

-

-1 241