Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
  2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts aizsardzība7

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

35

20

20

20

20

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)

7 M

0 VR

2 VUGD

14 MG

10 M

2 VR

2 VUGD

15 MG

10 M

2 VR

12 VUGD

10 MG

11 M

0 VR

12 VUGD

11 MG

9 M

2 VR

12 VUGD

12 MG

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

53

60

50

50

50

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

42

20

20

20

20

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)

 5 855

8 000

15 000

15 000

15 000

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)

1013

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Saskaņā ar ģeopolitisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

216 576 252

310 813 581

330 962 453

334 575 430

362 920 854

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

94 237 329

20 148 872

3 612 977

28 345 424

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

43,5

6,5

1,1

8,5

Atlīdzība, euro

9 652

9 962

9 962

9 962

9 962

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

251 546 334

271 695 206

20 148 872

t. sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

247 090 041

255 365 712

8 275 671

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123  "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

247 090 041

255 365 712

8 275 671

t.sk. palielināts finansējums ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"  (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes

prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

1 200 000

1 200 000

Citas izmaiņas

4 456 293

16 329 494

11 873 201

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

467 332

4 446 667

3 979 335

Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

1 262 499

1 262 499

Palielināts finansējums Rīgas pils telpu nomai no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

2 570

2 570

Palielināts finansējums projektu konkursu militāru vai divejāda pielietojuma produktu attīstības atbalsta īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

340 000

340 000

Palielināts finansējums IT izdevumiem, kas saistīti ar kiberdrošību (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

57 910

57 910

Palielināts finansējums uzturēšanas izdevumiem papildus 1 atašeja amata vietai (Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§, Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

38 832

38 832

Palielināts finansējums (informācija klasificēta)

-

473 414

473 414

Palielināts finansējums Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)

-

285 000

285 000

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus (Ministru kabineta 2018.gada 19.decembra rīkojums Nr.684, 2.p.)

-

8 741 480

8 741 480

Līdzekļu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu PVN nomaksu saistībā ar izdevumiem NATO Kaujas grupas nodrošināšanai (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)

-

678 742

678 742

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 988 961

2 380

-3 986 581

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju saistībā ar funkcijas nodošanu

112 000

-

-112 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar skaita pieaugumu (Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§)

2 529 825

-

-2 529 825

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijā

1 207 897

-

-1 207 897

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu

11 374

-

-11 374

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzināšanos

7 595

-

-7 595

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" (Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes prot.Nr.7 30.§ 4.p.)

55 270

-

-55 270

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00. "Jaunsardzes centrs", Nacionālo bruņoto spēku mācību nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

2 380

2 380

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

65 000

-

-65 000