Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas,  jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
  2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās  ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts aizsardzība*

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

32

20

20

20

20

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)

9 M

0 VR

2 VUGD

15 MG

10 M

2 VR

3 VUGD

10MG

10 M

2 VR

2 VUGD

15 MG

10 M

2 VR

3 VUGD

15 MG

10 M

2 VR

2 VUGD

15 MG

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

63

50

60

60

60

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

15

35

20

20

20

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)

5099

8 000

8 000

8 000

8 000

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)

1 090

1 000

1 000

1 000

1 000

*Saskaņā ar ģeotelpisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

147 362 354

215 557 108

310 813 581

321 738 587

344 026 064

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 194 754

 

95 256 473

 

10 925 006

 

22 287 477

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,3

 

44,2

 

3,5

 

6,9

 

Atlīdzība, euro

9 245

9 962

9 962

9 962

9 962

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

180 289 563

275 546 036

95 256 473

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

156 565 669

247 090 041

90 524 372

Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”

18 000

-

-18 000

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un  saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

156 547 669

247 090 041

90 542 372

 

Citas izmaiņas

23 723 894

28 455 995

4 732 101

1. Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts kiberdrošības stiprināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu

279 888

217 696

-62 192

Samazināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam”.

3 774 100

-

-3 774 100

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

1 860 955

2 398 449

537 494

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība ” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

643 000

975 489

332 489

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

4 233 550

1 193 000

-3 040 550

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Glābšanas un meklēšanas spēju stiprināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

40 000

57 500

17 500

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

60 000

1 752 563

1  692 563

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spēja” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu un 2016.gada 26.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.421 “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

90 000

3 594 050

3 504 050

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

959 005

673 952

-285 053

Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma  „Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu  Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” un Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

4 265 151

 

3 622 928

-642 223

Palielināti izdevumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” pasākumam “Nodrošinājums”

-

3 767 386

3 767 386

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai )

3 011 612

1 251 091

-1 760 521

Izdevumu izmaiņas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par apmācību procesa nodrošināšanu(kadetu apmācību civilajā augstskolā) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokolu Nr.15

62 736

63 550

814

Izdevumu izmaiņas Latvijā izvietotās daudznacionālās kaujas grupas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.marta rīkojumu Nr.162 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

-

1 423 400

1 423 400

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm aizsardzības sistēmas uzturēšanai t.sk. minimālās algas un sociālo iemaksu paaugstināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.40 43§ 8.punktu

-

997 234

997 234

 

Izdevumu izmaiņas NBS vienību uzturēšanas izdevumos saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

-

6 302 694

6 302 694

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

4 443 897

165 013

-4 278 884

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", lai nodrošinātu aizsardzības funkciju

2 400 000

-

-2 400 000

Iekšējā līdzekļu  pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto uzņemšanai

1 167 006

-

-1 167 006

Iekšējā līdzekļu  pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija, 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

876 891

-

-876 891

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai uzlabotu sakaru un informācijas sistēmu infrastruktūru

-

165 013

165 013