Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 324 773

9 137 615

   9 296 062

  9 390 735

  9 390 735

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 812 842

      158 447

94 673

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,7

1,7

1,0

-

Atlīdzība, euro

5 523 675

6 905 804

   6 897 062

  6 897 062

  6 897 062

Vidējais amata vietu skaits gadā

332

330

             331

            331

            331

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 384

1 733

          1 726

         1 726

         1 726

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

           8 693

         42 491

        40 715

       40 715

       40 715