Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1

Ceļi (km)

30 147

30 147

30 147

30 147

30 147

Ielas (km)

8 306

8 306

8 306

8 306

8 306

Piezīmes.

1Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

50101 934

50859 681

53776 945

53 776 945

53 776 945

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

757 747

2 917 264

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,5

5,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2917 264

2917 264

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2917 264

2917 264

Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 22.08.2017. prot. Nr.40, 43.§ 15.p.)

-

2917 264

2917 264