Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana4

Ceļi (km)

30 088

30 168

30 147

30 147

30 147

Ielas (km)

8 291

8 174

8 306

8 306

8 306

4Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

48 686 999

50 101 934

50 859 681

53 776 945

53 776 945

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 414 935

757 747

2 917 264

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,9

1,5

5,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

757 747

757 747

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

757 747

757 747

Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2017.gadu atbilstoši likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta 1.apakšpunktam un 12.panta ceturtajai daļai (25% mērķdotācijām pašvaldībām).

-

757 747

757 747