Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana

Ceļi (km)

30 168

30 183

30 168

30 168

30 168

Ielas (km)

8 174

7 967

8 174

8 174

8 174

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

48 686 999

48 686 999

50 101 934

50 101 934

53 019 198

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0

1 414 935

0

2 917 264

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2,9

         -

5,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 414 935

1 414 935

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 414 935

1 414 935

Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana

-

1 414 935

1 414 935