Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  • atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana

Ceļi (km)

30 439

30 183

30 183

30 183

30 183

Ielas (km)

8 039

7 967

7 967

7 967

7 967

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

45 129 819

48 686 999

48 686 999

48 686 999

48 686 999

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 557 180

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,9

-

-

-